Reklamacije

Primio/la si kupljeni proizvod, ali primjećuješ da je oštećen? Obrati nam se!

Ako nisi zadovoljan/na robom kupljenom u ShoeBeDo online shopu imaš pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Obrazac za reklamaciju skini ovdje ili nam pošalji e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na shop@shoebedo.com.  

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćeš platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi ti roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Ako primijetim da je proizvod koji sam kupio/la oštećen mogu li ga vratiti?

Naravno! Ako nisi zadovoljan/na robom kupljenom u ShoeBeDo online shopu, imaš pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Prigovor možeš poslati putem obrasca za reklmaciju ili nam pošalji e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na shop@shoebedo.com.  

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćeš platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi ti roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

U kojem roku mogu uložiti reklamaciju na naručeni proizvod?

Reklamaciju si dužan/na uložiti u zakonskom roku.